Πυρανίχνευση


Πίνακες Πυρανίχνευσης

Πίνακες πυρανίχνευσης και μονοξειδίου του άνθρακα (Co) για μικρές, μεσαίες και μεγάλες εφαρμογές, συμβατικοί, αναλογικοί και διευθυνσιοδοτούμενοι, από 1 έως 32 ζώνες, από 1 έως 42 βρόγχους, με επιλογές λειτουργίας day-night, δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας και προγραμματισμού μέσω Η/Υ, πίνακες με ενοποιημένες υπηρεσίες συναγερμού, με οθόνες γραφικών LCD, με ακουστικές ενδείξεις σε περίπτωση συναγερμού, με θύρες εξόδου RS-485, κυκλώματα αλληλεπίδρασης (interface) και μικροεπεξεργαστές. Πίνακες προηγμένης τεχνολογίας με εύκολο λογισμικό προγραμματισμού που θα σας εντυπωσιάσουν με τις ικανότητές τους.


Ανιχνευτές

Πυρανιχνευτές αναλογικής και συμβατικής τεχνολογίας. Ανιχνευτές καπνού, ιονισμού, φωτοηλεκτρικοί, εκρηκτικών αερίων, φυσικού αερίου, ανίχνευσης ευγενών μετάλλων και υδρογοναθράκων, με ρυθμιζόμενα επίπεδα ευαισθησίας, με θαλάμους προστασίας από έντομα, σκόνη και εξωτερικές παρεμβολές για σταθερές και αξιόπιστες αποδόσεις.


Σειρήνες Πυρανίχνευσης

Φαροσειρήνες εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, πολυτονικές και μονοτονικές, με δυνατότητα προσαρμογής του επιπέδου ήχου, αυτόματης και χειροκίνητης διευθυνσιοδότησης. Φαροσειρήνες με τερματικά που επιτρέπουν την ευκολία στην εγκατάσταση και τη σύνδεση. Υλικά ανθεκτικής κατασκευής και πρωτόκολλο στεγανότητας IP65.


Διακόπτες Αναγγελίας Φωτιάς - Button Πυρκαγιάς

Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς ή αλλιώς μπουτόν πυρκαγιάς είναι συσκευές συναγερμού που προειδοποιούν και αναγγέλλουν, σε συνεργασία με άλλες μονάδες, οπτικά και ακουστικά τον κίνδυνο, σε περιπτώσεις φωτιάς στο χώρο όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι. Μπουτόν για συμβατικά και αναλογικά συστήματα, με ηλεκτρονική διευθυνσιοδότηση, με προστατευόμενο πλαστικό ή τζαμάκι και κλειδί επαναφοράς.


Επαναλλήπτες Ένδειξης Συναγερμού Πυρκαγιάς

Μικρές οπτικές συσκευές, που χρησιμοποιούν φωτεινές ενδείξεις LED για καταστάσεις συναγερμού.


Πίνακες Κατάσβεσης

Πίνακες κατάσβεσης με μικροεπεξεργαστές ,για αυτόματη κατάσβεση κατόπιν διασταυρωμένης ανίχνευσης και με ακουστικές ενδείξεις σε περιπτώσεις συναγερμού. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις πυρασφάλειας και κατάσβεσης μεγάλων μεσαίων και μικρών εφαρμογών.